Red Velvet Cupcakes

Τα Red Velvet Cupcakes δεν είναι κάτι άλλο από την κλασσική συνταγή του Red Velvet Cake, χωρισμένο σε μερίδες. Είναι γνωστό επίσης ως “red Waldorf cake,” “Waldorf red cake,” “Waldorf Astoria red cake,” “red carpet cake,” “red mystery cake,” “flame cake,” and “$300 cake”. Ωστόσο στις μέρες μας έχει γίνει αρκετά δημοφιλής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και…